Polski CallBook - Jak wpisać się do callbooka
Polski CallBook
Jak wpisać się do callbooka
  Logo Polskiego CallBooka

 http://callbook.pzk.org.plcallbook@pzk.org.pl 
 Dzisiaj jest czwartek, 13 grudnia 2018 roku. Godz. 17:53, GMT: 16:53 English version English version
Polski Callbook:

 

Zobacz także:

Zgodnie z wykadnią prawną otrzymaną z Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - wpis do "Polskiego CallBooka" może zostać dokonany także na podstawie danych już gdzieś opublikowanych i powszechnie dostępnych.
Jeśli ktoś nie chce wypełniać i wysyłać oświadczenia - może przesłać na adres callbook@pzk.org.pl informację, gdzie jego dane są dostępne (internet, czasopismo, inna publikacja). Należy się jednak liczyć z tym, że prowadzący bazę musi taką informację zweryfikować na zgodność z wykładnią prawną GIODO oraz przydatność na potrzeby bazy callbooka.


Aby wpisać się do "Polskiego CallBooka" należy (dotyczy osób fizycznych - nadawców i nasłuchowców i to tylko mieszkających w Polsce) wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dokładny sposób postępowania z oświadczeniem - poniżej.

W pozostałych przypadkach (kluby, Polonia, stacje okolicznościowe nie należące do osób fizycznych, przemienniki) wystarczy przesłać na adres callbooka zgłoszenie - zwykłym e-mailem.
Uwaga! Aby zapewnić sobie możliwość elektronicznej modyfikacji danych a także zabezpieczyć dane przed zmianą przez nieupoważnione osoby (np. innych członków klubu) - konieczne jest jednak przesłanie oświadczenia z hasłem autoryzacji!

Poniżej - do pobrania jest oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów "Polskiego CallBooka".

Podanie hasła autoryzacji spowoduje, że w docelowej funkcjonalności callbooka osoba taka będzie mogła samodzielnie za pomocą internetu zmieniać swoje dane w bazie - po autoryzacji znakiem wywoławczym i tym właśnie hasłem. Proponuję takie hasło podawać i zapamiętać je dokładnie - jeśli ktoś zapomni hasła lub go nie poda przy tym oświadczeniu - ustalenie hasła będzie wówczas możliwe tylko po pisemnej deklaracji (ponownym oświadczeniu). Takie kroki są niezbędne dla ochrony danych osobowych - w momencie umożliwienia ich zdalnego modyfikowania.

Uwaga! Należy postarać się o wymyślanie haseł tzw. "dobrych", tzn. trudnych do odgadnięcia lub powiązania z właścicielem hasła. "Dobre hasło" powinno mieć długość co najmniej 8 znaków, zawierać co namniej jeden znak różny od litery, nie powinno być wyrazem powszechnym typu np. imię, nazwa miejscowości, itp.

Dane w oświadczeniu do publikacji w callbooku należy wypełniać czytelnie - najlepiej drukowanymi literami!

 

UWAGA!

W związku ze zgłoszoną rezygnacją SP1THJ z funkcji prowadzącego Polski CallBook - wstrzymane zostaje przyjmowanie papierowych oświadczeń do callbooka - do czasu ustalenia przez Prezydium ZG PZK dalszych zasad funcjonowania callbooka.

Proszę na razie nie przesyłać oświadczeń papierowych.

 

Lokalizator

Lokator 1:

 Lokator 2:


Szczegóły - kliknij


 
Szybki @-mail

Znajdź email dla znaku wywoławczego:


Szczegóły - kliknij


 
 
  wizyt:   1193137
 
  znaków:   15715


Polski CallBook - baza danych polskich radioamatorów i krótkofalowców
Administrator bazy: Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie, Prowadzący: _vacat_
Strona założona: 2001.06.28, opracowanie strony: Grzegorz Krakowiak SP1THJ