Polski CallBook - Polityka prywatności
Polski CallBook
Polityka prywatności
  Logo Polskiego CallBooka

 http://callbook.pzk.org.plcallbook@pzk.org.pl 
 Dzisiaj jest czwartek, 13 grudnia 2018 roku. Godz. 17:27, GMT: 16:27 English version English version
Polski Callbook:

 

Zobacz także:
Wersja dokumentu: 3 z dn. 2002.10.29
Pobierz plik tekstowy
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji oznaczono kolorem niebieskim.

Polityka prywatności "Polskiego Callbooka"

Baza danych osobowych "Polski CallBook" działa w oparciu o "Ustawę o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 - z 1997 r.) - z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy a także uzyskiwane i publikowane wykładnie prawne zapisów tej ustawy.

Wniosek rejestracyjny bazy danych osobowych "Polski CallBook" zostały przyjęty w Departamencie Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO) Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w dniu 13 sierpnia 2001 r. i oznaczonym numerem:
R 001252/01.
Procedura rejestracyjna została zakończona zwolnieniem bazy danych "Polski CallBook" z obowiązku rejestracji.
Decyzja w tej sprawie została przekazana do Sekretariatu ZG PZK pismem Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych - Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych - z dnia 16 października 2002 r. Znak pisma: DRZDO/401/001252/01-3828/02.
Podstawa prawna zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

W zakresie poszczególnych aspektów prywatności użytkowników callbooka:


Dane w bazie głównej "Polski CallBook":

Wpis do bazy realizowany jest z następujących źródeł:

 • pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisane i przesłane tradycyjną pocztą
 • dane zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (internet, publikacje, wydawnictwa) - na podstawie zgłoszeń (email, listownie) osób wskazujących to źródło lub przez samego prowadzącego bazę
 • w odniesieniu do osób zmarłych (Silent Key) - zgodnie z poprzednim punktem oraz na podstawie zgłoszeń indywidualnych (email, listownie) od znajomych lub bliskich osoby zmarłej

Usunięcie z bazy realizowane jest wg następujących zasad:

 • wobec osób, które nadesłały pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na podstawie pisemnego, własnoręcznie podpisanego żądania zaprzestania przetwarzania i przesłanego tradycyjną pocztą
 • wobec danych zebranych ze źródeł ogólnodostępnych - na podstawie indywidualnych zgłoszeń (email, listownie) osób, których te dane dotyczą
 • w odniesieniu do osób zmarłych (Silent Key) - na podstawie zgłoszeń indywidualnych od bliskich osoby zmarłej
Zgodnie z art. 32 ust. 3 znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych - dane wobec których zażądano zaprzestania przetwarzania - nie są fizycznie usuwane z bazy, a tylko okrojone do znaku, imienia, nazwiska i adresu - oraz zablokowane dla prezentacji użytkownikom bazy. Ma to zapobiec ponownemu wykorzystaniu ich do przetwarzania.

Modyfikacja danych w bazie realizowana jest wg następujących zasad:

 • wobec znaków, których dane posiadają hasło autoryzacji - wyłącznie na podstawie zgodności znaku i hasła podanego przy zmianie - ze znakiem i hasłem wpisanym do bazy callbooka
 • wobec osób, których dane nie posiadają hasła autoryzacji - na podstawie indywidualnie rozpatrywanych zgłoszeń (email, listownie) osób, których te dane dotyczą
 • wobec klubów, których dane nie posiadają hasła autoryzacji - na podstawie indywidualnych zgłoszeń (email, listownie)
 • w odniesieniu do osób zmarłych (Silent Key) - na podstawie zgłoszeń indywidualnych od znajomych lub bliskich osoby zmarłej

Dane w bazie usługi "Szybki email":

Wpis do bazy realizowany jest z następujących źródeł:

 • dane zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (internet, publikacje, wydawnictwa) przez samego prowadzącego bazę.
 • poprzez samodzielne podanie przez zainteresowanego swojego znaku i adresu email i wybranie opcji zapisu do bazy - wysyłane jest wówczas na podany adres automatycznie wygenerowane potwierdzenie zapisu wraz z informacją o sposobie wypisania się z bazy.

Usunięcie z bazy realizowane jest wg następujących zasad:

 • przez prowadzącego bazę - w razie stwierdzenia nieistnienia, nieaktualności lub błędu w podanym adresie a także na indywidualny wniosek (email) zainteresowanego.
 • poprzez samodzielne podanie przez zainteresowanego swojego znaku i adresu email i wybranie opcji usunięcia bazy - wysyłane jest wówczas na podany adres automatycznie wygenerowane potwierdzenie usunięcia wraz z informacją o sposobie ponownego zapisu do bazy.

Modyfikacja danych w bazie realizowana jest wg następujących zasad:

 • przez prowadzącego bazę - w razie stwierdzenia nieistnienia, nieaktualności lub błędu w podanym adresie - w przypadku możliwości poprawy.
 • przez prowadzącego bazę - na indywidualny wniosek (email) zainteresowanego.
 • poprzez usunięcie błędnych danych a następnie wprowadzenie już poprawnych - samodzielnie przez zainteresowanego.

Lista emailowa aktualności:

Służy okresowemu wysyłaniu zapisanym odbiorcom informacji o zmianach na stronie i w funkcjonalności "Polskiego CallBooka". Aktualności są rozsyłane do osób wpisanych do bazy callbooka, których adresy są zweryfikowane jako poprawne oraz są oznaczone jako przeznaczone dla listy wysyłkowej - i jednocześnie nie są na liście adresów blokowanych.
Aktualności są rozsyłane także do osób, które samodzielnie zapisały się na listę dystrybucyjną i ich adresy nie są na liście emaili blokowanych.

Zapisanie na listę wysyłkową realizowane jest następująco:

 • dla znaków nowowpisywanych do bazy głównej "Polskiego CallBooka" posiadających adres email - każdy email jest automatycznie dopisywany do listy.
 • dla znaków istniejących już w bazie głównej "Polskiego CallBooka" i posiadających adres email - wg zasad zmiany danych w bazie callbooka.
 • poprzez samodzielne podanie przez zainteresowanego swojego adresu email i wybranie opcji zapisu na listę - wysyłane jest wówczas na podany adres automatycznie wygenerowane potwierdzenie zapisu wraz z informacją o sposobie wypisania się z listy.

Usunięcie z listy realizowane jest wg następujących zasad:

 • dla znaków istniejących już w bazie głównej "Polskiego CallBooka" i posiadających adres email - wg zasad zmiany danych w bazie callbooka.
 • poprzez samodzielne podanie przez zainteresowanego swojego adresu email i wybranie opcji usunięcia bazy - wysyłane jest wówczas na podany adres automatycznie wygenerowane potwierdzenie usunięcia wraz z informacją o sposobie ponownego zapisu na listę.

Blokowanie adresu email jest opcją dostępną na indywidualnie zgłoszone życzenie użytkownika. Powoduje zablokowanie wpisu adresu na listę wysyłkową a jeśli już na niej figurował - to taki email zostaje usunięty.
Jeśli w bazie callbooka użytkownik nie zmienił statusu swojego emaila - to i tak nie będzie uwzględniany przy liście wysyłkowej, bowiem blokowanie emaila ma najwyższy priorytet.


"Śledzenie" poczynań użytkownika:

Wykorzystywane jest w dwóch aspektach:

 • przez mechanizm tzw. sesji - służący realizacji niektórych usług - jak np. lokalizatora czy wkrótce autoryzacji użytkownika.
 • poprzez proste logowanie niektórych operacji powodujących bądź zmiany w danych na stronie callbooka bądź wysyłanie informacji mailowej - służące weryfikacji spójności danych.

Nie można tutaj mówić o rzeczywistym "śledzeniu" użytkowników a tylko o tych formach, które służą realizacji usług callbooka i bezpieczeństwu danych.
Nie są gromadzone żadne dane, które mogłyby naruszać dobra osobiste użytkownika.


Cookies - internetowe "ciasteczka":

Obecnie cookies są wykorzystywane tylko jako możliwość realizacji mechanizmu sesji. Nie jest konieczne akceptowanie tych cookies - bowiem wykorzystywany mechanizm zapewnia poprawną funkcjonalność strony także przy odrzuceniu cookies.

Cookies wykorzystywane w mechanizmie sesji zawierają tylko unikalny identyfikator przydzielany na czas jednej, pełnej wizyty na stronie callbooka.

Od 2002.08.12 cookies są wykorzystywane także realizacji forum dyskusyjnego. Tutaj także odrzucenie cookies nie powoduje utraty jego funkcjonalności, a akceptacja tych cookies ułatwia nieco korzystanie z forum.


Lokalizator

Lokator 1:

 Lokator 2:


Szczegóły - kliknij


 
Szybki @-mail

Znajdź email dla znaku wywoławczego:


Szczegóły - kliknij


 
 
  wizyt:   1193136
 
  znaków:   15715


Polski CallBook - baza danych polskich radioamatorów i krótkofalowców
Administrator bazy: Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie, Prowadzący: _vacat_
Strona założona: 2001.06.28, opracowanie strony: Grzegorz Krakowiak SP1THJ