Polski CallBook - O Polskim CallBooku
Polski CallBook
O Polskim CallBooku
  Logo Polskiego CallBooka

 http://callbook.pzk.org.plcallbook@pzk.org.pl 
 Dzisiaj jest czwartek, 13 grudnia 2018 roku. Godz. 17:28, GMT: 16:28 English version English version
Polski Callbook:

 

Zobacz także:
W początkach marca 2001 r. rozgorzała wśród administratorów istniejących baz danych typu callbook - ostra z początku dyskusja, dotycząca legalności funkcjonowania takich spisów w obecnym stanie polskiego prawa oraz przydatność callbooków wobec ich rozproszenia.

W toku dyskusji wypracowano koncepcję zaistnienia JEDNEGO - w pełni legalnego i jak najbardziej funkcjonalnego callbooka, który byłby powszechnie dostępny, upowszechniany i przekazywany do innych callbooków także poza SP. Grono dyskutantów zgodnie doszło do wniosku, że funkcjonowanie wielu callbooków rodzi dylematy na temat aktualności danych w nich zawartych i utrudnia jeśli uniemożliwia pozyskanie właściwych danych.

Kierując się wyłącznie merytorycznością takiego callbooka i dobrem polskich radioamatorów gremium dyskutantów ustaliło, że w momencie zaistnienia takiego callbooka - inne powinny zostać stopniowo wycofane, aby nie wprowadzać zamętu - także wśród naszych Kolegów poza SP, szukających danych o polskich HAMs.

Wypracowano wspólnie stanowisko, że ze względów formalno-prawnych oraz reprezentatywności polskiego krótkofalarstwa za granicą, formalny patronat a wręcz administrowanie bazą nowego callbooka powinno być powierzone Zarządowi Głównemu PZK, przy czym ZG PZK zgodnie z prawem może scedować przetwarzanie bazy na osobę fizyczną, która wyrazi na to zgodę i chęć przyjęcia na siebie tego obowiązku.

Zdecydowanie należy w tym miejscu zaznaczyć, że nowy callbook jest bazą oddzielną i niezależną od bazy członków PZK. Zaistnienia w tym callbooku nie należy łączyć w żaden sposób z jakimkolwiek nakłanianiem kogokolwiek wbrew jego woli do wstąpienia do PZK.

Nowy callbook ma być ponad jakimikolwiek podziałami.

 

Prezydium Zarządu Głównego PZK - na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2001 r. postanowiło powierzyć zorganizowanie i prowadzenie jednej, jednolitej, powszechnej bazy polskich radioamatorów pod nazwą:

POLSKI CALLBOOK

mojej (SP1THJ) osobie. Nie oznacza to, że można mówić, iż jest to mój callbook, albo nowa wersja ICSP - to jest zupełnie nowy, znacznie lepiej działający callbook wszystkich polskich radioamatorów, a ja tylko mam go zorganizować i poprowadzić go jako pierwsza osoba wytypowana do przetwarzania tej bazy. ZG PZK może w każdej chwili powierzyć takie przetwarzanie innej osobie, kierując się merytorycznym dobrem callbooka.

POLSKI CALLBOOK był zasilany danymi z innych callbooków i baz danych osobowych - w sposób zapewniający osiągnięcie bazy jak najpełniejszej, ale w każdym momencie zgodnie z aktualnym polskim prawodawstwem.

Na stronie callbooka jest także dostępny wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - niezbędnego do zaistnienia w "Polskim CallBooku" dla tych, których danych nie będę w stanie pozyskać z innych źródeł w legalny prawnie sposób

Vy 73!

Grzegorz Krakowiak SP1THJ

Lokalizator

Lokator 1:

 Lokator 2:


Szczegóły - kliknij


 
Szybki @-mail

Znajdź email dla znaku wywoławczego:


Szczegóły - kliknij


 
 
  wizyt:   1193136
 
  znaków:   15715


Polski CallBook - baza danych polskich radioamatorów i krótkofalowców
Administrator bazy: Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie, Prowadzący: _vacat_
Strona założona: 2001.06.28, opracowanie strony: Grzegorz Krakowiak SP1THJ